მოკლე ნახვა

Arbeit und Bildung ისახავს მიზნად

 • შემცირებას
 • განათლების დეფიციტის შემცირებას
 • განათლების შეთავაზებას
 • ადგილების შექმნას
 • პროფესიოლი-განათლების ორგანიზებას
 • სოციალურ-ეკოლოგიური მომსახურება

Arbeit und Bildung არის

 • 000 მოზარდთა და უფროსი თაობის წარმომადგენელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტი
 • 180 სამუშაო ადგილით დასაქმების წყარო
 • 0 მოსწავლისათვის საწარმოო და არასაწარმოო სასწავლო დაწესებულება
 • 50 მასწავლებლის, ინსტრუქტორისა და მართვის აპარატის სპეციალისტის დასაქმების ადგილი
 • 50 მოზარდის პროფლ და პროფორიენტატორი
 • და ინვალიდების პროფესიული ინტეგრაციის დარგობრივი დასაქმების სამსახური
 • შრომითი დასაქმების და განათლების სფეროში ევროკავშირის პარტნიორი

Arbeit und Bildung ს აქვს

 • დაწესებულება, ფილიალი და საწარმოო ადგილი ცენტრალურ ჰესენში
 • თანამშრომლობა 800 პარტნიორთან პრაქტიკის გავლის, კვალიფიკაციის შეცვლის და პროფტეხნიკური განათლების წარმოებები
 • პარტნიორული ალიანსი ქსელში
 • 2 შპს, 7 მცირე საწარმო, 1 ინტეგრაციის საწარმო
 • შრომითი დასაქმების პროექტი ფრანკენბერგში და შვალსტადში

Arbeit und Bildung კურირებს

 • Praxis GmbH (Praxis შპს)- ს, ქ. მარბურგთან და ქ. შტადტალენდორფთან ერთად, რომელიც მოიცავს:
  • საქონლის სავაჭრო სახლს მარბურგში
  • relectro / მეორადი მოხმარების ელექტროსაქონლის მაღაზიას
  • სამოქალაქო სერვისს
  • US / მარბურგის კომუნალური ნარჩენებისა და გარემოს დაცვის  მობილურ საკონსულტაციო სამსახურს
  • სწრაფი მომსახურების კვებითი ობიექტს Blau-Weiß
  • კომპანიების თანამშრომლობას განათლების სფეროში
  • Kreativa und KuK (კრეატივას და კუკს) / სამსახური ქალებისთვის ბავშვებზე ზრუნვით
  • და შუამავლობის სააგენტოს მარტოხელა მშობლებისთვის
  • მეორადი ტანსაცმლის შეგროვებას, ლტოლვილებზე ზრუნვას და ინტეგრაციას
 • Neue Arbeit Marburg GmbH (Neue Arbeit Marburg შპს)-ს, რომელიც მოიცავს
  • სტამბას და კოპირების ცენტრებს Copyprint Marburg და Mensa Lahnberge
  • ძველ ქალაქში „fresh & take“
 • MITTELHESSISCHER BILDUNGSVERBAND e.V. / Marburg-ში რომელიც მოიცავს
  • -ს  სახელმწიფოდან დაფინანსებული პროფესიის შესწავლას
  • BLEIB in Hessen / Arbeit und Bildung ლტოლვილებისთვის
  • Erasmus Plus EU ევროკავშირის გაცვლით პროგრამას
  •  მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციას
  • IQ First Step Flüchtlinge (ლტოლვილების პირველი ნაბიჯები)
  • სწავლა-განათლებაში დახმარების გაწევას
  • BvB JVA Rockenberg-ში  (როკენბერგში)
  • პერსპექტივა ხელახლა სამსახურის დაწყების Lahn-Dill-Kreis-ში
  • QuABB Limburg-Weilburg (ლიმბურგ-ვალბურგ)-ში
 • Marburger Produktionsschule (მარბურგის საწარმოო სკოლა)-ს
 • MARBURGER BOOTSWERFT-ს ახალგაზრდების ტრენინგი და პროფესიული მომზადება
 • ინვალიდებზე ზრუნვის და მათი შრომითი დასაქმების ორგანიზაციას: IFD
 • პროექტებს ლტოლვილებისთვის და დარჩენის უფლების მქონე პირებისათვის
 • გადამზადებას პედაგოგობაზე
 • Europe 4 You- ს / სტაჟირება და ენის კურსები ევროპაში
 • „Plan to go“- ს ამზადებს და პერსპექტივას აძლევს ხელახლა სამსახურის დაწყების
 • ს კვალიფიკაციის შესაბამისად აღიარების კონსულტაციას მიგრანტებისთვის
 • - ს  პროფესიული გადამზადება კომპანიებში ხამნგრძივად უმუშევარ მოზარდებისთვის, ინვალიდებისთვის, ქალებისთვის და ემიგრანტებისთვის.
 • -ს: წარსულში ნარკოდამოკიდებულთა დასაქმებასა და განათლებას
 • , ლანდშაფტის და გარემოს დაცვის პროექტს
 • ს კულტურული პროექტების ჩათვლით
 • Arbeit Schwalm­-ს: შვალმ­ედერის ოლქში არაკომერციულ დასაქმებას
 • -ს დამატებითი პროფესიული ორიენტაციას რაიონებში და სკოლებში
 • კურსებს ლტოლვილებისთვის
 • დევნილებისთვის
 • მობილობის ცენტრს ფულდაში და მარბურგში
 • კვალიფიციური ტრენინგის მხარდაჭერას
 • PuSch – პრაქრიკა და სკოლა ARS
 • ის ინტეგრირებას
 • ს – ენის კურსები და ღირებულების პროპაგანდა ლტოლვილებისთვის